کارسلینگ کششی

کارسلینگ کششی

کارسلینگ یکی از اقلام مهم اسانسور است ، اینقطعه در آسانسور کششی و آسانسور هیدرولیک کاربرد اساسی دارد.در آسانسور کششی برای ریل معکوس و در آسانسور هیدرولیک برای ریلهای روبروی هم طراحی و ساخته می شوند.این نوع  از سازه ها یکی از قطعات و پیچیدگی های بیشتری برخوردار است به عنوان مثال در پایین ای سازه(کف) پایه ضربه گیر طراحی و نصب می شود و در بالای آن (تاج) سوراخها و جایگاه سربکسلهای سیم بکسل کشنده کابین طراحی می شود.

در طراحی و نقشه کاملا دقیق بصورت دیجیتالی توسط نرم افزارهای ویژه انجام می شود.سپس ورقهای به دستگاه لیزر سپرده می شود تا طبق نقشه کلیه قسمتها برش خورده و سوراخکاری شود.کلیه خمکاریها توسط دستگاه خمکاری می شود.

در آسانسورهای دو و سه درب در طرحهای قدیمی ریل گذاری به صورت راس به راس (کنجی) انجام می گرفت که شاهد پرت زیاد فضای چاهک، اجراء دشوار و در نتیجه کابین کاملا ناقص (چند ضلعی) که با هزینه های زیادی در ساختار روبرو بوده ایم.و امروزه به استفاده از این سیستم  این مشکل حل شده است.

کارسلینگ کششی

کارسلینگ کششی

برای انان که به کیفیت. امنیت و زیبایی می اندیشند.

اسانسور سازی ابولیان.

لطفا جهت اطلاعات فنی بیشتر و سفارش با ما در تماس باشید.